MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PAPCông ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An

Dự án Cảng Phước An có vị trí tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, đã và đang được kết nối giao thông thông suốt, thuận tiện bằng hệ thống đường bộ hiện đại, khoảng cách từ Cảng Phước An đến trung tâm TP. HCM và Bình Dương chỉ khoảng 40km.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) là đơn vị được thành lập để thực hiện việc đầu tư và khai thác Câng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần càng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tinh Đồng Nai thỏa thuận hợp tác đầu tư.
 • Ngày 25/05/2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai ký thỏa thuận hợp tác đầu tư.
 • Ngày 03/03/2008. Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 1437/NQ-DKVN phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ Phần Dầu khí Đẩu tư Khai thác Cảng Phước An để triển khai đẩu tư dự án Cáng Phước An.
 • Ngày 29/04/2008, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thành lập Công ty với tên gọi Công ty Cồ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP), vốn điểu lệ đăng ký là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng). Ngày 14/05/2008, Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000541. Tính đến ngày 03/10/2010, vốn thực góp của Công ty đạt 440 tỷ đồng.
 • Ngày 21/08/2009, UBND tinh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Càng Phước An cho Công ty cồ Phần Dầu khi Đẩu tư Khai thác Cảng Phước An. Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt: Được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận áp dụng khung tiêu chuẩn và Thiết kế cơ sở theo công văn số 6494/BGTVT-KHCN ngày 17/9/2010 và công văn số 7102/BGTVT-KHĐT ngày 11/10/2010; Được Cục hàng hải Việt Nam thỏa thuận vị trí xây dựng tuyến mép bến theo công văn số 2374/CHHVN-KHĐT ngày 25/10/2010.
 • Ngày 02/12/2013, Hội đồng thanh viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dã ban hành Nghị quyết số 2562/NQ-DKVN về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các đơn vị thành viên Tập đoàn theo đề án tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
 • Ngày 07/02/2014 Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc theo đề án tái cấu trúc cùa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Thủ tướng Chính phù chấp thuận.
 • Ngày 19/06/2015 UBND tinh Đồng Nai có công văn số 4657/UBND-CNN chấp thuận chủ trương đầu tư Tuvến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT.
 • Ngày 06/05/2010 Công ty được UBCK NN chấp thuận trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 110/CQĐD-NV cùa ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, ngày 24/04/2014 Công ty đã đăng ký chứng khoán thành công tại Trung tầm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký số 28/2014/GCNCP-VSD.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • Xây dựng công trinh kỹ thuật dân dụng khác: Đầu tư xây dựng phát triển Cảng và khu hậu cần. Đầu tư xây dựng và vận hành căn cứ dịch vụ container, kho bãi hàng hóa và các công trinh chuyên ngành (hệ thống kho chứa các sàn phẩm dầu khi)
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trự trực tiếp cho vận tải đường thủy: Khai thác Cảng và khu hậu cần
 • Hoạt động dịch vụ hồ trợ khác liên quan đến vận tải: Vận hành căn cử dịch vụ Container, kho bãi hàng hóa và các công trình chuyên ngành (hệ thống kho chứa các sản phẩm dầu khí) và các dịch vụ hậu cần. Đại lý tàu biên. Cho thuê các phương tiện vận tải, thiết bị bốc xếp nâng hạ
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
 • Vận tài hàng hóa ven biên và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải đường ống
 • Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
 • Cho thuê xe có động cơ
 • ...


Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ông Trương Hoàng Hải

Ông Trương Hoàng Hải

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Trương Hoàng Hải

Ông Trương Hoàng Hải

Tổng Giám đốc

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

 • Doanh thu
  34.27 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  0.74 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  0.74 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  11,000 tỷ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.