MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 22/03/2024, 00:00
TTG

 Công ty Cổ phần May Thanh Trì (UpCOM)

Giá hiện tại: TTG 15.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TTG: 1.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTG của CTCP May Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần May Thanh Trì
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
TTG: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
TTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TTG: Đính chính nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
TTG: NQ HĐQT điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
TTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
TTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v góp vốn thành lập doanh nghiệp
TTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v Ký kết hợp đồng gia công may mặc xuất khẩu
TTG: 1.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.