MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
TKG

 CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (HNX)

Giá hiện tại: TKG 3.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TKG: Vũ Khánh Hòa - đã bán 285.500 cp - không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Khánh Hòa- Họ tên người có liên quan: Vũ Hoàng Thuận
- Mối quan hệ: Anh ruột
- Số lượng: 115.000
- Tỷ lệ nắm giữ: 1,82%
- Họ tên người có liên quan: Vũ Huyền Thanh
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Số lượng: 26.500
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,42%
- Mã chứng khoán: TKG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 305.200 CP (tỷ lệ 4,83%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 285.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.700 CP (tỷ lệ 0,31%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 141.500
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2,24%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 161.200
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 2,55%
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 26/01/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
TKG: Cảnh báo từ 28.5.2024
TKG: Hạn chế giao dịch từ 22.5.2024
TKG: Kiểm soát từ 9.5.2024
TKG: Bổ sung lý do chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
TKG: Cổ phiếu bị cảnh báo từ 24.4.2024
TKG: Cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
TKG: Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT
TKG: Đoàn Thị Thanh Yến - đã bán 500.000 cp - không còn là cổ đông lớn
TKG: Ông/bà Vũ Khánh Hòa - đã mua 262.000 - trở thành CĐL
TKG: Ông/bà Vũ Khánh Hòa - đã bán 28.800 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.