MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 01/03/2023, 13:29
TET

 Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX)

Giá hiện tại: TET 29.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TET: 20.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau tại thư mời cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hà Nội (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể theo thư mời và trên website: www.textaco.vn)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022;
+ Các tờ trình: thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
TET: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v cho vay vốn
TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận gia hạn hợp đồng đầu tư
TET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
TET: Giải trình nguyên nhân LNST Quý 2/2023 tăng so với cùng kỳ
TET: Bổ sung thông tin tại thông báo ngày đăng ký cuối cùng
TET: Hợp đồng kiểm toán năm 2023
TET: 17.5.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp)
TET: Nghị quyết HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023
TET: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.