MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 17/04/2024, 00:00
TDT

 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (HNX)

Giá hiện tại: TDT 6.9 -0.1(-1.43%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TDT: 26.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 02/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT; xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và mức chia cổ tức năm 2024; Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

 

Theo HNX

Các tin khác
TDT: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDT: 2.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDT: Báo cáo thường niên 2023
TDT: 26.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDT: 2.5.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDT: Nghị quyết HĐQT gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
TDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
TDT: CBTT về việc Quyết định của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên
TDT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.