MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
STW

 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (UpCOM)

Giá hiện tại: STW 26.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
STW: UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị bổ sung nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2024
Các tin khác
STW: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm trước (Số liệu sau kiểm toán)
STW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
STW: UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị bổ sung nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2024
STW: 07.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
STW: 8.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
STW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
STW: Công ty cổ phần VBIC Việt Nam đã mua 1.729.000 cổ phiếu
STW: Cổ đông lớn Nguyễn Minh Phương đã bán 1.729.000 cổ phiếu
STW: Công ty cổ phần VBIC Việt Nam đăng ký mua 2.538.101 cổ phiếu
STW: Con ông Đặng Văn Ngọ-TGĐ đã mua 119.900 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.