MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 25/10/2019, 16:53
SMN

 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (HNX)

Giá hiện tại: SMN 12.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SMN: Ông Phạm Cảnh Toàn - Phó Tổng Giám đốc đã mua 5.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Cảnh Toàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SMN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.900 CP (tỷ lệ 0,63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.900 CP (tỷ lệ 0,75%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/10/2019.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
SMN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SMN: Đã bán 8.700 cp quỹ
SMN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 4.405.000 cp
SMN: Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiểu quỹ
SMN: Nghị Quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ
SMN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SMN: Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
SMN: Kỳ hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
SMN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 4.396.300 cp
SMN: Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.