MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 24/01/2024, 00:00
SIV

 Công ty Cổ phần SIVICO (UpCOM)

Giá hiện tại: SIV 36.1 -0.3(-0.82%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Các tin khác
SIV: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ĐKCC thực hiện quyền đăng kí tham dự ĐHĐCĐ
SIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SIV: 28.12.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (1.000 đ/cp)
SIV: 29.12.2023, chốt DS tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.000 đ/cp)
SIV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
SIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SIV: 30.5.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp)
SIV: Nghị quyết HĐQT v/v thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền
SIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.