MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/12/2023, 00:00
SIV

 Công ty Cổ phần SIVICO (UpCOM)

Giá hiện tại: SIV 35.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SIV: 28.12.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (1.000 đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIV của CTCP SIVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/01/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình căn cước công dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/01/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
SIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SIV: 28.12.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (1.000 đ/cp)
SIV: 29.12.2023, chốt DS tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.000 đ/cp)
SIV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
SIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SIV: 30.5.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp)
SIV: Nghị quyết HĐQT v/v thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền
SIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
SIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
SIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.