MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/09/2023, 00:00
SII

 Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: SII 18.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SII: 15.9.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SII của CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 – Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong trong thư mời dự Đại hội cổ đông.
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời dự Đại hội cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
SII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SII: Đơn từ nhiệm của ông Philip Hermann - Thành viên HĐQT và bà Rose Ann Luna Badidoy - Thành Viên BKS
SII: Công bố thông tin về việc Công ty Enviro không còn là công ty con
SII: Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hùng giữ chức Chủ tịch HDDQT từ 19.04.2024
SII: Nghị quyết Hội đồng quản trị về các giao dịch của công ty
SII: Nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thành
SII: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
SII: 27.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
SII: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
SII: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.