MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/11/2014, 15:20
SHV

 Công ty Cổ phần Hải Việt

Giá hiện tại: SHV 12.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SHV: Hủy đăng ký giao dịch 6.263.720 CP

THÔNG BÁO

Về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu

của CTCP Hải Việt

SHV: Hủy đăng ký giao dịch 6.263.720 CP (1) ­­­­­­­

 

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-SGDHN ngày 18 tháng 11năm 2014 của Sở GDCK Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SHV, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-       Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Hải Việt

-       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-       Mã chứng khoán: SHV

-       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-       Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 6.263.720 cổ phiếu (Sáu triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi cổ phiếu);

-       Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 62.637.200.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng);

-       Lý do hủy đăng ký giao dịch : Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng quy định tại Luật chứng khoán quá thời hạn một (01) năm kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng ;

-       Ngày hủy đăng ký giao dịch : 17/12/2014.

-       Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 16/12/2014.

Theo HNX

Các tin khác
SHV: Hủy đăng ký giao dịch 6.263.720 CP
SHV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
SHV: 14/05, Ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền mặt 10%
SHV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
SHV: Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán
SHV: 14/03, Ngày ĐKCC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
SHV: Báo cáo quản trị công ty năm 2013
SHV: 26/12, chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 (1.500 đ/cp)
SHV: Nghị quyết HĐQT Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
SHV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2013
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.