MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/12/2023, 00:00
SHG

 Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (UpCOM)

Giá hiện tại: SHG 3.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SHG: Bộ Xây dựng đăng ký bán toàn bộ 13.241.200 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Bộ Xây dựng
- Mã chứng khoán: SHG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.241.200 CP (tỷ lệ 49,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.241.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/01/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Tuấn Hưng, Lê Xuân Thi, Trần Huyền Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Theo HNX

Các tin khác
SHG: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
6,6 triệu cổ phiếu và giao dịch kỳ lạ của “cổ đông lớn 2 tuần” tại Sông Hồng (SHG) sau sự cố Tổng Giám đốc bị bắt
SHG: Cổ đông lớn Đinh Thị Hạnh đã bán toàn bộ 6.615.000 cổ phiếu
SHG: Bà Nguyễn Thị Hương đã mua 6.615.000 cổ phiếu
SHG: Ông Phan Việt Anh làm TGĐ từ 17.2.2024
SHG: Cổ đông lớn Nguyễn Thái Toàn đã bán toàn bộ 6.615.000 cổ phiếu
SHG: Bà Đinh Thị Hạnh đã mua 6.615.000 cổ phiếu
SHG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SHG: Nghị quyết HĐQT chuyển nhượng vốn đầu tư tại 3 công ty
SHG: 17.2.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.