MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 21/09/2021, 10:21
SHC

 Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: SHC 10.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SHC: Ông Nguyễn Đình Hiệu - Ủy viên HĐQT đã mua 90.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Hiệu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 392.190 CP (tỷ lệ 9,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 90.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 482.190 CP (tỷ lệ 11,19%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: N/A
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/08/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/09/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SHC: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MVN: UBCKNN chấp thuận gia hạn đăng ký chào bán cổ phiếu SHC
MVN: Gia hạn thời gian bán cổ phiếu SHC
SHC: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP chưa bán toàn bộ 437.400 cổ phiếu
SHC: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP đăng ký bán toàn bộ 437.400 cổ phiếu
SHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MVN: Chào bán 437.400 cổ phiếu CTCP Hàng hải Sài Gòn
SHC: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%
SHC: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.