MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/02/2023, 09:58
SEP

 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UpCOM)

Giá hiện tại: SEP 34.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SEP: 20.3.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEP của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/04/2023, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc, báo cáo về việc chưa Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;
+ Tờ trình thoái hết vốn nhà nước năm 2023 (22,6%);
+ Tờ trình thành lập Nhà máy lúa gạo Hải Lăng.


Theo HNX

Các tin khác
SEP: 12.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SEP: Nghị quyết HĐQT thống nhất đầu tư một số hạng mục tại Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa
SEP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SEP: Nghị quyết HĐQT thông qua thuê lại cơ cở vật chất ở nhà máy sấy lúa
SEP: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%
SEP: Quyết định HĐQT mua xe Land cruiser 2 cầu trị giá dự kiến 4,286 tỷ đồng
SEP: Em gái ông Lê Quang Nhật-TGĐ không còn là người liên quan
SEP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SEP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
SEP: 12.5.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.620đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.