MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 21/02/2024, 00:00
SEP

 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UpCOM)

Giá hiện tại: SEP 33.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SEP: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEP của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc; Báo cáo về tiến độ thực hiện của dự án Nhà máy lúa gạo tại Hải Lăng;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
+ Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình điều chỉnh việc thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng sang thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng;
+ Tờ trình thành lập Nhà máy lúa gạo tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị;
+ Tờ trình thành lập Nhà máy phân bón hữu cơ tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị.
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:
· Mã ngành: 1074 – Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự
· Mã ngành: 3811 – Thu gom rác thải không độc hại
· Mã ngành: 3821 – Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
          - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2024, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

 

Theo HNX

Các tin khác
SEP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thành lập chi nhánh công ty
SEP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản
SEP: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SEP: 12.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SEP: Nghị quyết HĐQT thống nhất đầu tư một số hạng mục tại Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa
SEP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SEP: Nghị quyết HĐQT thông qua thuê lại cơ cở vật chất ở nhà máy sấy lúa
SEP: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.