MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 28/11/2021, 16:33
SEP

 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UpCOM)

Giá hiện tại: SEP 34.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 29/11 đến 3/12/2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 29/11 đến 3/12/2021

Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Gelex, như Tập đoàn Kido, như Ngân hàng TMCP Nam Á....

Tuần mới từ 29/11 đến 3/12/2021 có 32 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Gelex, như Tập đoàn Kido, như Ngân hàng TMCP Nam Á...

Ngày 29/11/2021: GEX, FCM, CEN, MCM, SGR, SBA, THP, YBM, TMX, QTC, CMW, SBM, SEP, LNC, SAC

Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán GEX) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 9 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 703 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2021.

BCTC riêng công ty mẹ năm 2020 của Gelex ghi nhận doanh thu cả năm đạt 2.971 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế thu về đạt 548 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với số lãi 89 tỷ đồng đạt được năm 2019. Tính đến 31/12/2020 công ty mẹ Gelex còn 715 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 13 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Như vậy với việc dùng hơn 703 tỷ đồng phát hành cổ phiếu trả cổ tức lần này, Gelex đã dùng gần hết nguồn dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ để trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 14/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/12/2021.

CTCP Sông Ba (SBA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2201.

CTCP Thủy sản và thương mại Thuận Phước (THP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Vicem Thương mại Xi măng (TMX) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) phát hành 1,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,5 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/1202/21.

CTCP Lệ Ninh (LNC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,35%. Thời gian thanh toán 7/12/2021.

CTCP Xếp dỡ và dịch vụ cảng Sài Gòn (SAC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

Ngày 30/11/2021: KDC, CLH, IHK, MA1, TNW, SLD

Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC) chốt danh sách cổ đông sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện chia thưởng trong quý 4/2021 này.

BCTC hợp nhất quý gần đây nhất, quý 3/2021 của Kido ghi nhận, tính đến 30/9/2021 Kido còn 50.992.256 cổ phiếu quỹ, tương ứng giá trị 1.959 tỷ đồng. Giá trị mua vào bình quân khoảng 38.427 đồng/cổ phiếu.

Hiện Kido đang có hơn 279,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết. Trừ số cổ phiếu quỹ ra, số cổ phiếu đang lưu hành là hơn 228,7 triệu đơn vị. Đợt này Kido sẽ dùng gần 22,9 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông. Giá trị theo mệnh giá 229 tỷ đồng. Giá trị theo giá vốn mua vào cổ phiếu quỹ khoảng 880 tỷ đồng.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP In Hàng Không (IHK) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Thiết bị (MA1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,7%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Địa ốc Sacom (SLD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,42%. Thời gian thanh toán 31/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 80:1.

Ngày 1/12/2021: TA9, ACE, SMB

CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9) chi tra cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 16/12/2021.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) phát hành 1,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,5 tỷ đồng.

Ngày 2/12/2021: NAB, HPP, SEB, HAM

Ngày 2/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Nam Á (mã chứng khoán NAB) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 57 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100:12,487. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 570 tỷ đồng.

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 4/1/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến vào 8/1/2022.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Đầu tư phát triển điện Miền Trung (SEB) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 16/12/2021.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

Ngày 3/12/2021: DRL, HVT, GND, TKU, HD2

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/12/2021.

Bên cạnh đó Công nghiệp Tung Kuang còn chốt danh sách cổ đông phát hành gần 6,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:200. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 65 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

Thái Mạnh

Các tin khác
SEP: 12.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SEP: Nghị quyết HĐQT thống nhất đầu tư một số hạng mục tại Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa
SEP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SEP: Nghị quyết HĐQT thông qua thuê lại cơ cở vật chất ở nhà máy sấy lúa
SEP: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%
SEP: Quyết định HĐQT mua xe Land cruiser 2 cầu trị giá dự kiến 4,286 tỷ đồng
SEP: Em gái ông Lê Quang Nhật-TGĐ không còn là người liên quan
SEP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SEP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
SEP: 12.5.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.620đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.