MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/03/2017, 15:48
SDX

 CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà (UpCOM)

Giá hiện tại: SDX 1.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SDX: 3.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 28/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 4,Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty;
+ Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
SDX: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
SDX: Quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch
SDX: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
SDX: Thông báo về trạng thái chứng khoán
SDX: Thông báo về trạng thái chứng khoán
SDX: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
SDX: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch do không CBTT về họp ĐHCĐ thường niên 2022
SDX: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch
SDX: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
SDX: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.