MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 20/02/2023, 10:17
SCI

 Công ty Cổ phần SCI E&C (HNX)

Giá hiện tại: SCI 13.0 +0.3(+2.36%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SCI: 27.2.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCI của CTCP SCI E&C như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
          - Nội dung họp: Mức thù lao Hội đồng quản trị 2022 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2023; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;
Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần SCI E&C, tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 31/03/2023

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
SCI: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
SCI: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SCI: 12.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SCI: Báo cáo thường niên 2023
SCI: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
SCI: Nguyễn Chính Đại - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 21.621 CP
SCI: 22.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SCI: Nghị quyết Hội đồng quản trị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SCI: Đề nghị dừng xem xét Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
SCI: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.