MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 30/10/2023, 00:00
SBT

 Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE)

Giá hiện tại: SBT 12.95 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SBT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Các tập tin đính kèm
20231030_20231026 - SBT - Bien ban hop DHDCD ND 2022-2023.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 05 thong qua bao cao HDQT.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 06 thong qua bao cao Ban Dieu Hanh.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 07 thong qua bao cao UBKT.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 08 thong qua BCTC rieng va BCTC hop nhat ND 2022-2023.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 09 thong qua phan phoi loi nhuan ND 2022-2023.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 10 thong qua ke hoach san xuat kinh doanh ND 2023-2024.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 11 thong qua lua chon don vi kiem toan doc lap.pdf

 

Theo HOSE

Các tin khác
'Công chúa mía đường' Đặng Huỳnh Ức My thay mẹ làm Chủ tịch TTC AgriS
"Công chúa mía đường" muốn bán 70 triệu cổ phiếu SBT
SBT: Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 70.000.000 cp
SBT: Thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 5 của TP SBTH2327001
SBT: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Duyên - thư ký công ty từ 25.6.2024
SBT: Bổ nhiệm bà Võ Thị Tuyết Oanh giữ chức Thư ký công ty từ 25.6.2024
SBT: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Nghệ An
SBT: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng
SBT: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 niên độ 2023-2024
SBT: Nghị quyết HĐQT phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.