MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 30/10/2023, 00:00
SBT

 Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE)

Giá hiện tại: SBT 13.4 -0.4(-2.9%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SBT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Các tập tin đính kèm
20231030_20231026 - SBT - Bien ban hop DHDCD ND 2022-2023.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 05 thong qua bao cao HDQT.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 06 thong qua bao cao Ban Dieu Hanh.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 07 thong qua bao cao UBKT.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 08 thong qua BCTC rieng va BCTC hop nhat ND 2022-2023.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 09 thong qua phan phoi loi nhuan ND 2022-2023.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 10 thong qua ke hoach san xuat kinh doanh ND 2023-2024.pdf
20231030_20231026 - SBT - NQ DHDCD 11 thong qua lua chon don vi kiem toan doc lap.pdf

 

Theo HOSE

Các tin khác
SBT: Nghị quyết HĐQT bổ sung, làm rõ một số nội dung trong phương án chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH
SBT: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi TPDN
SBT: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
SBT: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp năm 2023
SBT: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan năm 2024
SBT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2023 -2024
Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu
GEG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
SBT: Nghị quyết HĐQT phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu DN theo hình thức riêng lẻ năm 2023
SBT: Nghị quyết HĐQT thông qua chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.