MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SBT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SBT Lê Phát Tín Kế toán trưởng      384,052    5,000  10/04/2023  10/04/2023    5,000  10/04/2023  379,052  0.00  
SBT Legendary Venture Fund 1       46,474,212          800,000    09/03/2023  47,278,212  0.00  
SBT Legendary Venture Fund 1       38,784,212          2,044,000    01/12/2022  40,828,212  0.00  
SBT Đặng Huỳnh Ức My Chủ tịch HĐQT      100,137,492  5,000,000    29/11/2022  28/12/2022  5,000,000    19/12/2022  112,147,115  0.00  
SBT Hoàng Mạnh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      1,575,000  800,000    28/11/2022  27/12/2022  800,000    14/12/2022  2,375,000  0.00  
SBT Huỳnh Bích Ngọc Mẹ  Đặng Huỳnh Ức My  Phó Chủ tịch HĐQT  69,724,473  2,000,000    28/11/2022  27/12/2022  2,000,000    12/12/2022  71,724,473  0.00  
SBT Legendary Venture Fund 1       31,357,862          350,000    21/11/2022  31,707,862  0.00  
SBT Đặng Văn Thành Chồng  Huỳnh Bích Ngọc  CT.HĐQR  9,997,000    9,997,000  12/04/2022  11/05/2022    9,997,000  11/05/2022    0.00  
SBT Đoàn Vũ Uyên Duyên Phó TGĐ Thường trực      929,425  6,000,000    27/08/2021  24/09/2021  6,000,000    13/09/2021  6,929,425  0.00  
SBT Phạm Hồng Dương Thành viên HĐQT      4,313,163    4,026,880  24/08/2021  22/09/2021    4,026,783  15/09/2021  286,380  0.00  
SBT Công đoàn cơ sở CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa       70,452    31/03/2021  29/04/2021          0.00  
SBT Lê Đức Tồn Giám đốc chi nhánh      63,316  253,480    14/12/2020  18/12/2020  253,480    16/12/2020  316,803  0.00  
SBT Nguyễn Thị Phương Thảo Giám đốc Tài chính      990,185    14/12/2020  18/12/2020  429,425    16/12/2020  429,425  0.00  
SBT Đinh Vũ Quốc Huy Thư ký công ty      320,185    14/12/2020  18/12/2020  320,185    16/12/2020  320,185  0.00  
SBT Phạm Hồng Dương Phó Chủ tịch Thường trực      3,740,597  572,566    14/12/2020  18/12/2020  572,566    16/12/2020  4,313,163  0.00  
SBT Võ Thúy Anh Thành viên HĐQT độc lập      100,000    14/12/2020  18/12/2020  100,000    16/12/2020  100,000  0.00  
SBT Đoàn Vũ Uyên Duyên Phó TGĐ Thường trực      500,000  429,425    14/12/2020  18/12/2020  429,425    16/12/2020  929,425  0.00  
SBT Henry Chung Thành viên HĐQT độc lập      397,632  572,566    14/12/2020  16/12/2020  572,566    16/12/2020  970,198  0.00  
SBT Dương Thị Tô Châu Phó Giám đốc      589,395  160,093    14/12/2020  18/12/2020  160,000    16/12/2020  749,395  0.00  
SBT Đặng Huỳnh Thái Sơn   Đặng Văn Thành    100,000    14/12/2020  18/12/2020  100,000    18/12/2020  100,000  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.