MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/03/2023, 17:10
SBR

 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé (UpCOM)

Giá hiện tại: SBR 9.5 -0.3(-3.06%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SBR: 23.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBR của CTCP Cao su Sông Bé như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
+ Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2022.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.
+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
          - Nội dung họp: + Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023.
+ Một số nội dung khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé – Đường ĐT751, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
          - Thời gian họp: Dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông trong khoảng thời gian từ ngày 25/04/2023 đến 28/04/2023 (ngày giờ cụ thể TCPH sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp).


Theo HNX

Các tin khác
SBR: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thiện giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty
SBR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2024
SBR: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
SBR: 12.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (219đ/cp)
SBR: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
SBR: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
SBR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SBR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SBR: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Phước giữ chức Người phụ trách quản trị từ 14.03.2024
SBR: Bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Vĩnh giữ chức người CBTT từ 15.03.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.