MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 30/11/2021, 14:41
RCC

 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (UpCOM)

Giá hiện tại: RCC 15.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
RCC: Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Hữu Diễn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: RCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.943.657 CP (tỷ lệ 19,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/12/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
RCC: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
RCC: Quyết định HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng
RCC: 1.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v điều chỉnh kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
RCC: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
RCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
RCC: Con dâu ông Tạ Hữu Diễn-Chủ tịch HĐQT đã bán 1.000.000 cổ phiếu
RCC: Cổ đông lớn Nguyễn Xuân Cường đã mua 1.000.000 cổ phiếu
RCC: Con dâu ông Tạ Hữu Diễn-Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu
RCC: Bà Đỗ Thu Hường làm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ từ 1.1.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.