MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 28/12/2023, 00:00
PVV

 Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (UpCOM)

Giá hiện tại: PVV 1.6 +0.2(+14.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PVV: Cổ đông Dương Ngọc Hùng đã mua 630.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Hùng
- Mã chứng khoán: PVV
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 630.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.016.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,72%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/12/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.386.800 CP (tỷ lệ 4,62%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan

 

Theo HNX

Các tin khác
PVV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PVV: Thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vinaconex 39
PVV: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Vũ Xuân Trung và ông Bồ Xuân Nam
PVV: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
PVV: Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PVV: Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
PVV: Báo cáo thường niên 2023
PVV: 23.3.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PVV: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PVV: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch và Thông báo trạng thái chứng khoán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.