MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 25/02/2014, 13:21
PTP

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (UpCOM)

Giá hiện tại: PTP 12.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTP: Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT chưa gd cp


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Ngô Mạnh Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.700 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 43.700 CP (tỷ lệ 0,66%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có thêm người giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/02/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/02/2014.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
PTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PTP: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
PTP: 25.7.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (920đ/cp)
PTP: Bổ sung nội dung đính chính
PTP: Bổ nhiệm bà Lê Thu Bích giữ chức Trưởng BKS từ 24/04/2023
PTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
PTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.