MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 08/06/2023, 16:28
PSD

 Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX)

Giá hiện tại: PSD 13.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSD: Công đoàn CTCP Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí đăng ký mua 24.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công đoàn Công ty cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí
- Mã chứng khoán: PSD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.808 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 24.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu PSD đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021 của nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/06/2023.


Theo HNX

Các tin khác
PSD: NQ HĐQT v.v tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
PSD: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
PSD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 51.827.894 cp
PSD: Công đoàn Công ty cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí - đăng ký mua 4.000 CP
PSD: 14.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ( tỷ lệ 100:25)
PSD: NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
PSD: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
PSD: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nghệ An
PSD:12.08.2024, giao dịch 1.575.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
PSD: Công đoàn Công ty cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí - đã mua 6.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.