MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/01/2024, 00:00
PHS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (UpCOM)

Giá hiện tại: PHS 16.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PHS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Các tin khác
PHS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PHS: Bổ nhiệm bà Wang, Gwan Fang giữ chức thành viên BKS từ 17.04.2024
PHS: Điều lệ Công ty
PHS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng
PHS: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PHS: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PHS: Nhận được Đơn xin từ chức thành viên Ban Kiểm soát của bà Kuo, Ping-Min
PHS: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PHS: Nghị quyết HĐQT thông qua tăng và gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng KGI
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.