MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 13/03/2024, 00:00
PGB

 Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (UpCOM)

Giá hiện tại: PGB 18.0 +0.2(+1.12%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PGB: 22.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGB của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Ngân hàng năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PGB: 31.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
PGB: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
PGB: Ngày 06/05/2024, giao dịch 120.000.000 cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
PGB: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ với bà Đinh Thị Huyền Thanh và TGĐ với ông Nguyễn Thành Tô
PGB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PGB: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc PGBank nộp đơn xin từ nhiệm ngay trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 1/2024
PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.