MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
PEN

 Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex (HNX)

Giá hiện tại: PEN 7.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PEN: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - - đã bán 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 30%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Huy Nhân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.530 CP (tỷ lệ 0,13%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Sum
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 18.420 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 30%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thanh khoản giao dịch trên thị trường của cổ phiếu PEN thấp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/01/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/02/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PEN: Giải trình và báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán bị cảnh báo
PEN: Báo cáo thường niên 2023
PEN: 25.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PEN: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PEN: Công ty TNHH MTV-Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex chưa bán 1.500.000 cổ phiếu
PEN: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Sum, Nguyễn Huy Nhân và thành viên BKS Vũ Cường
PEN: Công ty TNHH MTV-Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu
PEN: Giải trình và báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán bị cảnh báo
PEN: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PEN: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.