MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/01/2024, 00:00
PEG

 Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: PEG 6.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PEG: Nghị quyết HĐQT không tán thành CTCP Bến xe Quảng Ninh nhận chuyển nhượng cổ phiếu BMF của 8 cổ đông
Các tin khác
PEG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PEG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PEG: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024
PEG: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PEG: Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2024
PEG: Báo cáo thường niên 2023
PEG: Giải trình cổ phiếu vào diện cảnh báo
PEG: Duy trì diện cảnh báo
PEG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.