MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 08/03/2023, 07:56
PAS

 Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (UpCOM)

Giá hiện tại: PAS 4.0 +0.1(+2.56%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PAS: 23.3.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAS của CTCP Quốc tế Phương Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
+ Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2026;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Thông qua tờ trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về việc thành lập Công ty con để chuyển giao toàn bộ hoạt động của dự án nhà máy gia công cắt xẻ cho công ty con triển khai thực hiện;
+ Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm vị trí, địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí thông qua các hình thức mua bán, sáp nhập hoặc liên doanh liên kết với các đối tác có nhu cầu hợp tác phát triển;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc triển khai dự án bất động sản tại Đà Nẵng;
+ Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo Giấy mời họp (trường hợp có sự thay đổi, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy mời họp)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2023 (trường hợp có sự thay đổi về ngày họp, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy mời họp)


Theo HNX

Các tin khác
PAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Địa ốc Thành Lâm
PAS: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
PAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị chủ trương mua bán hàng hóa với công ty Thép Sài Gòn
PAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PAS: Điều lệ Công ty
PAS: Bổ nhiệm bà Lê Hoàng Yến giữ chức Thành viên HĐQT độc lập từ 24.04.2024
PAS: 24.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PAS: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PAS: Nghị quyết HĐQT thông qua cấp tín dụng 250 tỷ đồng của VPBank
PAS: 22.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.