MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VTCCORPTổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

Tổng công ty VTC hoạt động chính trong các lĩnh vực Nội dung số, Thương mại điện tử, Dịch vụ Truyền hình, Viễn thông, Công nghệ thông tin... Trong quá trình hoạt động và không ngừng phát triển, Tổng công ty VTC đã khẳng định được vị thế của một Tổng công ty nhà nước đi đầu trong việc khai thác, ứng dụng có hiệu quả tiềm năng và sức mạnh hội tụ của các ngành: Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử hình thành và phát triển: 

1. Giai đoạn kinh doanh thiết bị truyền hình (1988-2005):

Tiền thân của Tổng công ty VTC là Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa bảo hành thiết bị phát thanh- truyền hình được thành lập ngày 12/02/1988 theo Quyết định số 33/QĐ-BTT của Bộ Thông tin. Ngày 25/3/1993, theo Quyết định số 288/QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin (VHTT), Xí nghiệp được chuyển thành Công ty Đầu tư và Phát triển kỹ thuật thông tin (viết tắt là Intedico). 
Tháng 12 năm 1996, Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 công ty: Ratimex và Telexim vào Công ty Intedico và trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.
 Ngày 26/6/2003 theo Quyết định số 129/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) được chuyển từ Đài Truyền hình Việt Nam về trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT). 

Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu quá trình trưởng thành của doanh nghiệp.
Trong giai đoạn này Công ty VTC là đơn vị chủ lực hậu cần của ngành truyền hình Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tư vấn, cung ứng các thiết bị sản xuất chương trình truyền hình và các thiết bị kỹ thuật khác cho ngành truyền hình, chiếm thị phần lớn trên cả nước. VTC đã góp phần không nhỏ trong việc mở rộng vùng phủ sóng truyền hình trên phạm vi toàn quốc, đưa chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao nhận thức, đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân cả nước. Đồng thời VTC cũng là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ bằng các nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ và cung cấp các thiết bị sản xuất chương trình truyền hình số, góp phần tăng cường năng lực sản xuất để tăng thời lượng, chất lượng phát sóng truyền hình trên toàn quốc.

2. Giai đoạn kinh doanh truyền thông đa phương tiện (2005 đến tháng 10- 2013):

Tổng công ty VTC được thành lập theo Quyết định số 192/2005/QĐ-TTg ngày 29/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ Truyền hình Việt Nam thành Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và Quyết định số 01/2006/QĐ-BBCVT ngày 04/01/2006 của Bộ BCVT về việc thành lập Tổng công ty VTC hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 

Ngày 28/06/2010 Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 929/QĐ-BTTTT chuyển công ty mẹ - Tổng công ty VTC thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu. Quyết định số 1944/QĐ-BTTTT ngày 14/12/2010 của Bộ TT&TT về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Tổng công ty VTC. Trong giai đoạn này Tổng công ty hoạt động và kinh doanh trên các lĩnh vực: Truyền thông, báo chí; truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Giai đoạn kinh doanh nội dung số-viễn thông và dịch vụ truyền hình (từ tháng 11- 2013 đến nay):

Ngày 16/10/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 132 chuyển Đài THKTS VTC khỏi Tổng công ty VTC về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng công ty VTC tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính là nội dung số, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình và công nghệ thông tin.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.