MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VINAMEDTổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP

Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam ( Vinamed)  là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế được chuyển đổi theo Quyết định số 4317/QĐ-BYT, quyết định chuyển Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Giới thiệu

Loại hình
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử hình thành và phát triển: 

Tiền thân của Tổng công ty là Cục Vật tư và Xây dựng cơ bản - Bộ Y tế. Ngày 20/05/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 139-HĐBT về việc chuyển Cục Vật tư và Xây dựng cơ bản thành Tổng công ty Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế.
Ngày 02/05/1996, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 720/BYT-QĐ thành lập Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam trên cơ sở của Tổng công ty Trang thiết bị và Công trình y tế.
Bắt đầu từ năm 2000, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam đã triển khai công tác Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp bằng hình thức chuyển các doanh nghiệp thành viên thành công ty cổ phần.    Năm 2007 là năm chuyển đổi cơ bản của Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam từ mô hình Tổng công ty nhà nước sang mô hình đa dạng hóa sở hữu. Tất cả các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đã thực hiện cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần.
Ngày 16/11/2011, Bộ Y tế có Quyết định số 4317/QĐ-BYT quyết định chuyển Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng   Công ty Thiết bị Y tế Việt   Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Từ năm 2000-2006, thực hiện chủ trương cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, 7 doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hoá, và là các công ty liên kết của Tổng công ty.
 

        Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP ( Vinamed) là doanh nghiệp được chuyển đổi sau khi cổ phần hóa từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.


Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.