MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

TTZ

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (OTC)

CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung - TTZ
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tiền thân là Công ty TNHH Tiến Trung được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 04 năm 2003, hoạt động chính là khai thác cát, đá, sỏi để cung cấp cho các công trình xây dựng như giao thông đường bộ, xây dựng thủy lợi, các công trình xây dựng trong địa bàn tỉnh Thái Bình.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,692,048 732,516 1,162,044 148,635
Giá vốn hàng bán 1,273,769 529,313 1,188,120 109,621
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 418,279 203,203 -26,076 39,014
Lợi nhuận tài chính 224,291 3 2 1
Lợi nhuận khác -61,564 -93,318 -69,789 435,155
Tổng lợi nhuận trước thuế 245,991 -242,265 -435,003 224,431
Lợi nhuận sau thuế 245,991 -242,265 -435,003 224,431
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 245,991 -242,265 -435,003 224,431
Xem đầy đủ
  • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
  • Lãi gộp từ HĐ tài chính
  • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 15,573,856 16,075,314 16,923,197 17,077,719
Tổng tài sản 81,295,524 80,957,870 80,967,242 80,777,890
Nợ ngắn hạn 13,326,951 14,631,561 15,075,936 14,662,153
Tổng nợ 14,726,951 14,631,561 15,075,936 14,662,153
Vốn chủ sở hữu 66,568,574 66,326,309 65,891,306 66,115,737
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.