MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DELOITTECông ty TNHH Deloitte Việt Nam

Deloitte Touche Tohmatsu là một hãng kiểm toán lớn và danh tiếng trên toàn cầu, có mặt tại 142 quốc gia với hơn một trăm ngàn nhân viên. Deloitte Việt Nam là một thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, là công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam. Dưới sự giúp đỡ và trao đổi về kỹ thuật và nhân lực với các thành viên Deloitte khác trên toàn cầu, Deloitte Việt Nam luôn khẳng định vị thế là một trong những công ty hàng đầu của nền kiểm toán độc lập Việt Nam.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Quá trình hình thành và phát triển:
  • Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam tiền thân là Công ty Kiểm toán Việt Nam - VACO, được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 165 TC/QĐ/TCCB ngày 13/05/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong những năm đầu của quá trình đổi mới.
  • Theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) đã được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0104000112 ngày 19/01/2004 do Sở Kế hoạch và đầu tư thạh phố HN cấp. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập công ty là 9.077.000.000 VNĐ
  • VACO bắt đầu hợp tác với hãng Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) - một trong bốn công ty kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới từ năm 1992, và tháng 04/1994 liên doanh VACO-DTT chính thức được thành lập. Đến tháng 10/1997, VACO với sự đại diện của phòng dịch vụ quốc tế (ISD) đã chính thức được công nhận là thành viên của hãng kiểm toán quốc tế Deloitte Touche Tohmatsu.
  • Ngày 07/05/2007, Công ty hoàn thành quá trình chuyển đổi sở hữu từ Công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc Bộ tài chính trở thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo đúng quy định của Nhà nước về kiểm toán độc lập. Theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số 0102030181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HN cấp ngày 18/10/2007, Công ty đã chính thức đổi tên từ "công ty kiểm toán Việt Nam TNHH" thành "Công ty TNHH Deloitte Việt Nam từ ngày 01/11/2007.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.