MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/05/2024, 00:00
NRC

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX)

Giá hiện tại: NRC 4.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NRC: 14.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NRC của CTCP Tập đoàn Danh Khôi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023;
+ Tờ trinh thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;
+ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo HNX

Các tin khác
Danh Khôi (NRC) muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ cổ phiếu để trả nợ và mua dự án của đại gia Dũng “lò vôi”
NRC: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu của ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Quang, Vũ Ngọc Châu
NRC: 25.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Nghị quyết HĐQT thống nhất thời gian địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng tư vấn quản lý doanh nghiệp
NRC: 14.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: 15.5.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.