MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/12/2023, 00:00
NRC

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX)

Giá hiện tại: NRC 4.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NRC: Hồ Đức Toàn - Giám đốc tài chính - đăng ký mua 30.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Đức Toàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc tài chính
- Mã chứng khoán: NRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.180 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/01/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
NRC: Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Quang, Vũ Ngọc Châu
NRC: 25.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Nghị quyết HĐQT thống nhất thời gian địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng tư vấn quản lý doanh nghiệp
NRC: 14.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: 15.5.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Báo cáo thường niên 2023
NRC: Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NRC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.