MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/02/2023, 16:24
NOS

 Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UpCOM)

Giá hiện tại: NOS 1.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NOS: 10.3.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NOS của Công ty cổ phần Vận Tải Biển và Thương mại Phương Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các giải pháp thực hiện;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; dự trù năm 2023;
          - Nội dung họp: + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
ü Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tình hình thực tế;
ü Lựa chọn công ty kiểm toán năm;
ü Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).


Theo HNX

Các tin khác
NOS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
NOS: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục về trạng thái chứng khoán
NOS: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
NOS: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
NOS: Thông báo về trạng thái chứng khoán
NOS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NOS: 7.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DTB: 8.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
Kinh doanh dưới giá vốn, NOS tiếp tục lỗ lớn trong quý IV/2023, âm vốn chủ hơn 4.800 tỷ đồng
NOS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.