MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/12/2023, 00:00
NED

 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: NED 8.2 +0.2(+2.5%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NED: Ông Trần Đức Hậu-Ủy viên HĐQT đã mua 100.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đức Hậu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 950.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 0,25%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa được giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/12/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2023

 

Theo HNX

Các tin khác
NED: NQ HĐQT thông qua phương án đầu tư mau cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư Trường Đại Lộc
NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Hoàng Long Mộc Châu
NED: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3.446.850 CP
NED: 27.05.2024, ngày GDKQH Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
NED: Dương Văn Quyền - Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 3.842.400 CP
NED: Dương Văn Quyền - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5.000.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.