MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 01/12/2021, 08:55
NDF

 CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: NDF 0.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NDF: Ông Trương Hoàng Phong đã bán 250.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 22/10/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Hoàng Phong- Mã chứng khoán: NDF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 5,09%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 250.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150.000 CP (tỷ lệ 1,91%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/10/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NDF: Quyết định về việc duy trì diện đình chỉ giao dịch
NDF: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NDF trên hệ thống giao dịch UPCoM
NDF: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
NDF: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NDF trên hệ thống giao dịch UPCoM
NDF: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
NDF: Thông báo về việc điều chỉnh tình trạng chứng khoán
NDF: Quyết định đưa vào diện đình chỉ giao dịch
NDF: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch do không CBTT về họp ĐHCĐ thường niên 2022
NDF: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch
NDF: Ông Trương Hoàng Phong đã bán 50.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 19/11/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.