MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/03/2019, 14:16
MVY

 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên

Giá hiện tại: MVY 23.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MVY: 25.3.2019, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVY của CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, số 379 Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MVY: Bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Ngọc giữ chức Trưởng BKS từ 06/07/2021
MVY: Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
MVY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Hàng loạt cổ phiếu rời sàn chứng khoán trong tháng 7
MVY: Ngày 15/07/2021, hủy ĐKGD cổ phiếu
MVY: Nghị quyết HĐQT v/v hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021
MVY: 5.5.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
MVY: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
MVY: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chưa bán CP
MVY: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đăng ký bán 1.389.481 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.