MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/03/2023, 17:10
MVN

 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: MVN 18.2 -0.4(-2.15%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MVN: 17.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của VIMC, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC.
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.
+ Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC đã được kiểm toán.
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.
          - Nội dung họp: + Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Đề án cơ cấu lại VIMC giai đoạn 2021-2025;
+ Kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của VIMC.
+ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của VIMC;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC;
          - Nội dung họp: + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (nếu có);
+ Báo cáo nội dung chưa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VIMC.
+ Nội dung khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2023


Theo HNX

Các tin khác
MVN: Gia hạn thời gian bán cổ phiếu SHC
MVN: Đã bán toàn bộ 1.323.000 cổ phiếu SSG
MVN: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SHC: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP chưa bán toàn bộ 437.400 cổ phiếu
PHP: Ông Lương Hoàng Anh làm thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ từ 15.2.2024
SSG: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP đã bán toàn bộ 1.323.000 cổ phiếu
Vinalines góp hơn nghìn tỷ thành lập công ty con
MVN: Góp vốn thành lập CTCP Vận tải Container
MVN: 15.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MVN: 15.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.