MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 02/11/2023, 00:00
MRF

 Công ty cổ phần Merufa (UpCOM)

Giá hiện tại: MRF 26.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MRF: 9.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (100:15), thưởng cp (100:70)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MRF của CTCP Merufa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận (105/100*15 = 15,75) 15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ túc bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính CTCP Merufa và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:7 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:7, cổ đông A được nhận (104/10*7 = 72,80) 72 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 72 cổ phiếu mới. Số phần lẻ thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính CTCP Merufa và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX

Các tin khác
MRF: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MRF: Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MRF: Thay đổi giấy ĐKKD do tăng VĐL
MRF: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải đã mua 3.800 cổ phiếu
MRF: 22.12.2023, giao dịch 3.120.768 cổ phiếu ĐKGD bổ sung
MRF: ĐKGD bổ sung 3.120.768 cổ phiếu
MRF: Nghị quyết HĐQT thông qua VĐL mới
MRF: Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo v/v sử dụng mặt bằng ở Phú Nhuận, Hóc Môn
MRF: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 6.792.372 cp
MRF: Đã phát hành 3.120.768 cp để trả cổ tức và thưởng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.