MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/07/2022, 16:12
MKP

 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (UpCOM)

Giá hiện tại: MKP 30.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MKP: Vợ ông Lê Anh Phương - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 79.281 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Viên Ngọc Thùy Trang
- Mã chứng khoán: MKP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.200 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Anh Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 406.553 CP (tỷ lệ 1,61%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 79.281 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phần
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/07/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MKP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MKP: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
MKP: Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị của ông ĐInh Xuân Hấn
MKP: 19.03.2024, ngày GDKHQ Thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MKP: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MKP: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2023, KHKD năm 2024
MKP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MKP: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023
MKP: Giải trình số liệu BCTC riêng soát xét bán niên 2023
MKP: Giải trình lợi nhuận báo cáo tài chính quý 2/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.