MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/03/2018, 11:21
MHL

 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

Giá hiện tại: MHL 3.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MHL: Công Ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu đăng ký bán 750.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công Ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
- Mã chứng khoán: MHL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.682.868 CP (tỷ lệ 31,82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Xảo Cơ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 750.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/04/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
MHL: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MHL: Giải trình tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo
MHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị sửa nội dung điều 3 NQ HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT
MHL: Quyết định chuyển sang diện bị kiểm soát và Thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu MHL
MHL: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo và Thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu MHL
MHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
MHL: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn
MHL: Thông báo và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
MHL: 7.12.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
MHL: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.