MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 15/06/2023, 08:01
MCG

 Công ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG (UpCOM)

Giá hiện tại: MCG 2.8 -0.1(-3.45%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MCG: 27.6.2023, ngày GDKHQ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCG của CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 15 –Tòa nhà Office Tower – Meco Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Ngày 24/07/2023
 

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
MCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam vay tiền
MCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cp Năng lượng và Bất động sản MCG
MCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v cho Công ty TNHH đầu tư Linh Viêt Nam vay tiền
MCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ
MCG: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MCG: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MCG: Bổ sung giải trình LNST công ty mẹ quý 4.2023
MCG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.