MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/12/2023, 00:00
LPB122010

 

Giá hiện tại: LPB122010 0.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LPB122010: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về Phương án mua lại trước hạn trái phiếu

.

 

Các tin khác
LPB122010: Ngày 19/02/2024, Thông báo hủy niêm yết trái phiếu LPB122010 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
LPB122010: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận thanh toán lãi kỳ thứ 02 và thực hiện quyền mua lại trước hạn toàn bộ
LPB122010: Thông báo trái phiếu LPB122010 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết
LPB123016: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi và Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi thứ 02 của Trái phiếu LPB122010 và LPB122011
LPB122010: Nghị quyết HĐQT về việc Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021 mã LPB122010 (LPB7Y202103)
LPB122010: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi và Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi thứ 02 của Trái phiếu LPB122010 và LPB122011
LPB122010: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử ứng cử thành viên HĐQT và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*)
LPB122010: Nghị quyết Hội đồng quản trị
LPB122010: Nghị quyết Hội đồng quản trị
LPB122010: Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở và đủ điều kiện hoạt động của LPBank - CN Vĩnh Phúc - PGDTam Dương
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.