MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 31/03/2020, 14:39
LMI

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: LMI 11.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LMI: Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT đã mua 150.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Cao Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: LMI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 881.300 CP (tỷ lệ 16,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 150.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.031.300 CP (tỷ lệ 18,75%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/03/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/03/2020.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
LMI: Quyết định số: 151/QĐ-XPHC, ngày 08/04/2024 v.v Xủ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải Quan
LMI: Công bố thông tin thay đổi mô hình hoạt động Công ty
LMI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LMI: NQHĐQT tình hình thực hiện SXKD năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ
LMI: 2.4.2024. ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
LMI: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông hiện hữu
LMI: Thông báo Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2024
LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị ký hợp đồng với đơn vị liên quan
LMI: Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách công tác tại Italia
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.