MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 06/02/2024, 00:00
LKW

 CTCP Cấp nước Long Khánh (UpCOM)

Giá hiện tại: LKW 34.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LKW: 11.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LKW của CTCP Cấp nước Long Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Cấp nước Long Khánh. Địa chỉ: Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2023;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024;
6. Quyết toán quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
8. Thông qua một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

 

Theo HNX

Các tin khác
LKW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
LKW: Nguyễn Văn Hiệp - CĐL - đã mua 150.000 cp
LKW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LKW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LKW: Báo cáo thường niên 2023
LKW: Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Quang Minh ký ngày 04/03/2024
LKW: Thông báo đơn xin từ chức Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Văn Vĩnh ký ngày 04/03/2024.
LKW: 11.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
LKW: 12.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
LKW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.