MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/03/2024, 00:00
LGM

 Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (UpCOM)

Giá hiện tại: LGM 13.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LGM: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LGM của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: 15 Trường Sơn - Phường 15 - Quận 10 - TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT;
+ Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT (năm tài chính 2023);
+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT;
+ Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Nội dung khác (nếu có).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
LGM: Nguyễn Hoàng Vi - đã bán 696.000 cp - không còn là cổ đông lớn
LGM: Dư Nguyễn Khánh Linh - đã bán 1.685.034 cp - không còn là cổ đông lớn
LGM: Bùi Thị Thủy Chung - đã bán 1.337.600 cp - không còn là cổ đông lớn
LGM: Đỗ Văn Huy - đã bán 1.658.400 cp - không còn là cổ đông lớn
LGM: Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam - đã mua 5.377.634 cp - trở thành CĐL
LGM: Nguyễn Hoàng Vũ - Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP
LGM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
LGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v ký kết HĐGC với người có liên quan
LGM: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
LGM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.