MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2024, 00:00
LGM

 Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (UpCOM)

Giá hiện tại: LGM 12.0 +1.5(+14.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LGM: Ông Lê Hồng Chiến-TGĐ làm người CBTT từ 27.2.2024
Các tin khác
LGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v ký kết HĐGC với người có liên quan
LGM: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
LGM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
LGM: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
LGM: Tái bổ nhiệm Tổng GĐ với ông Lê Hồng Chiến từ 05.03.2024
LGM: Ông Lê Hồng Chiến-TGĐ làm người CBTT từ 27.2.2024
LGM: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
LGM: Ông Nguyễn Hoàng Vũ làm Chủ tịch HĐQT từ 27.2.2024
LGM: Đơn từ nhiệm của Phụ trách quản trị Đỗ Thị Hồng
LGM: 27.2.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.